Afbeelding voor categorie PERSOONSGEGEVENS


WAT ZIJN PERSOONS GEGEVENS?


Een "persoonsgegeven" is ieder soort informatie over een bepaalde persoon.

Het moet altijd gaan om een bepaalde persoon, dus niet om een volledig anonieme persoon. Dat wil zeggen: de identiteit van de persoon kan met de informatie die de verantwoordelijke heeft óf samen met informatie van een andere partij zonder al te veel moeite worden achterhaald.

Een tip: als de persoon met bepaalde informatie door de politie zou kunnen worden opgespoord dan kan je er het beste van uitgaan dat het om persoonsgegevens gaat. Zo kan bijvoorbeeld aan de hand van een IP adres de identiteit van de gebruiker van de browser worden achterhaald door de abonneegegevens op te vragen bij de Internet Service Provider.

Alle andere informatie die een verantwoordelijke over die bepaalde persoon heeft is ook aan te merken als een "persoonsgegeven". Ook informatie over iets dat de persoon heeft - bijvoorbeeld een telefoon, computer, huis of auto - kan een persoonsgegeven zijn als het ook iets zegt over de persoon zelf.

Een paar voorbeelden zijn:

- Naam
- Adres  
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Foto
- Filmpje
- Wachtwoord
- Identificatienummer
- IP adres
- IMEI nummer
- Medische informatie 
- Koopgeschiedenis
- Verbruiksgegevens
- Werknemersdossier
- Betalingsinformatie
- Maaltijdvoorkeur
- Inhoud van een email

Het maakt niet uit of de persoonsgegevens elektronisch zijn opgeslagen of zijn doorgestuurd, of op schrift staan. Maar als ze op schrift staan moet het wel gaan om een "geordend" geheel. Denk bijvoorbeeld aan personeelsdossiers of een papieren print (bijvoorbeeld een brief) uit een database met persoonsgegevens. Als het niet om een geordend geheel gaat dan geldt de privacywetgeving niet.

Developed by Structura. Powered by nopCommerce. Copyright 2023 Smith&Doe. Alle rechten voorbehouden.