> Wat zijn de regels voor cameratoezicht?

Heeft u bedrijfsmatig camera’s geplaatst of wilt u dit doen? Bijvoorbeeld in een winkel of op een bedrijfsterrein? Dan gelden er bepaalde regels voor het beschermen van de privacy van de personen die worden opgenomen. U moet rekening houden met de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG geldt voor de camerabeelden die worden gemaakt.

In dit blog geven we aan wat de regels zijn voor cameratoezicht door bedrijven. Het gaat dus niet over de regels voor particulieren die camera’s plaatsen bij hun woning.

Bent u van plan om werknemers te controleren met cameratoezicht? Lees daarover ons andere blog over Cameratoezicht op de werkvloer.

Hierna zetten we de belangrijkste regels voor cameratoezicht op een rij:

 

1. Ga na of het cameratoezicht echt noodzakelijk is

Ga eerst na of het cameratoezicht echt nodig is.

Wanneer is dat zo?

  • Als er een goede reden is om cameratoezicht te willen toepassen. Bijvoorbeeld omdat er is ingebroken, gestolen of er regelmatig incidenten gebeuren, EN
  • Als er geen andere, effectievere manier is om dit te voorkomen. Bijvoorbeeld door extra beveiligingsmaatregelen te nemen.

 

2. Ga na of uw bedrijf of organisatie een gerechtvaardigd belang heeft

Als u vaststelt dat het cameratoezicht echt nodig is, dan gaat u vervolgens na of er een ‘gerechtvaardigd belang’ voor is. Dat belang is meestal dat u de eigendommen van uw bedrijf wilt beschermen en/of de veiligheid van de werknemers en/of de veiligheid van andere personen die uw bedrijf bezoeken.

Vervolgens moet u dit belang afwegen tegen het privacybelang van de personen.

Ga daarbij na:

  • Hoe kan worden gezorgd voor een zo klein mogelijke impact op de privacy van de personen?
  • Kunnen de camera’s alleen bij de ingang worden geplaatst en niet in gangen? Plaats bijvoorbeeld geen camera’s in kantoorkamers of in kantines. Plaats ze niet op plekken die voor de mensen echt privé zijn. Zoals pashokjes of wc’s.
  • Is er een cameraprotocol waarin wordt vastgelegd hoe met de camerabeelden wordt omgegaan? Met een protocol kunt u aantonen dat er interne richtlijnen zijn voor het omgaan met de privacy van de personen. Zodat zorgvuldig met de persoonsgegevens wordt omgegaan.

 

3. Check of er een PIA moet worden uitgevoerd

Als het cameratoezicht grootschalig of structureel is, dan moet een zogenaamde PIA (Privacy Impact Assessment) worden uitgevoerd.

Als u met een verborgen camera opnamen wilt maken van werknemers dan moet altijd een PIA worden uitgevoerd. Er gelden dan ook nog meer regels. Kijk daarvoor in ons blog over heimelijk cameratoezicht van werknemers.

 

4. Informeer de personen over het cameratoezicht

Zorg dat er een bordje (of iets vergelijkbaars) wordt opgehangen om aan te geven dat er cameratoezicht wordt gebruikt en waarvoor het wordt gebruikt. Bijvoorbeeld: hier hangen beveiligingscamera’s.

 

5. Als uw bedrijf een Ondernemingsraad (OR) heeft, vraag dan instemming

Worden er bij het cameratoezicht ook werknemers opgenomen? Als uw bedrijf een Ondernemingsraad (OR) heeft, is voor het implementeren van cameratoezicht de instemming van de OR nodig. Dat geldt ook als het cameratoezicht niet wordt gebruikt om de werknemers te controleren.

Alleen al het feit dat het daarvoor kán worden gebruikt zorgt dat er instemming moet worden gevraagd (dit geeft de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens aan).

 

6. Bewaar de beelden niet langer dan nodig

De camerabeelden mogen als uitgangspunt niet langer dan 4 weken worden bewaard. Als er een incident is dan mogen ze natuurlijk wel langer worden bewaard. Dan mag het zolang als het nodig is om het incident af te handelen.

 

7. Beperk de toegang tot de beelden

Zorg ervoor dat niet zomaar iedereen bij de camerabeelden kan. Er moeten dus toegangsrechten voor worden geregeld. Leg vast (bijvoorbeeld in het cameraprotocol) wanneer wie bij de camerabeelden mag als er een incident is geweest.

 

8. Waarborg de rechten van de betrokken personen

De mensen die op de camerabeelden voorkomen hebben op basis van de AVG bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. Zoals het recht om de beelden in te zien. Zorg dat er adequaat op verzoeken van deze mensen wordt gereageerd.

 

9. Zorg voor documentatie

Documenteer het beleid voor het cameratoezicht. Dit kan bijvoorbeeld door het vastleggen daarvan in een cameraprotocol. Dit is van belang voor het voldoen aan de documentatieplicht uit de AVG.

 

10. Evalueer het cameratoezicht regelmatig

Evalueer regelmatig het cameratoezicht bijvoorbeeld één keer per half jaar, en toets daarbij bovengenoemde punten. Pas indien nodig het beleid en de documentatie aan.

 

11. Voldoe ook aan de andere AVG-regels

Zorg dat ten aanzien van het cameratoezicht verder ook wordt voldaan aan de regels uit de AVG. Zoals zorgen voor voldoende beveiliging van de camerabeelden en de verwerking van de camerabeelden opnemen in het register verwerkingen.

 

Zelf een cameraprotocol maken? Bestel het onze webshop.

 

Versturen

Developed by Structura. Powered by nopCommerce. Copyright 2021 Smith&Doe. Alle rechten voorbehouden.