Afbeelding van Overeenkomst Verantwoordelijken

Overeenkomst Verantwoordelijken

Waarom een Overeenkomst Verantwoordelijken?

De privacywet schrijft voor dat twee of meer organisaties die verantwoordelijk zijn voor dezelfde "set" persoonsgegevens, een overeenkomst moeten afsluiten. Bent u samen met één of meer andere partijen aan te merken als verantwoordelijke, dan kunt u deze overeenkomst afsluiten om aan deze verplichting te voldoen.

€ 45,00 excl. BTW

Start het bestel proces

Bestel uw product

Wanneer bent u samen met één of meer andere partijen aan te merken als verantwoordelijke?

Als uw organisatie samen met één of meer andere partijen het "doel" en de "middelen" bepaalt, dan bent u samen aan te merken als verantwoordelijke.

Op welke wet is de Overeenkomst Verantwoordelijken gebaseerd?

De Overeenkomst Verantwoordelijken is gebaseerd op de nieuwe Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR. Deze is per 25 mei 2018 officieel van kracht.

Uw organisatie is verplicht overeenkomsten te hebben sluiten met andere verantwoordelijken voor dezelfde "set" persoonsgegevens.

1. Beantwoord de vraag
2. Druk op BESTEL

3. Registreer en/of log in
4. Klik op de winkelwagen (topmenu)
5. Reken af met iDEAL
    (Liever per factuur betalen? Email ons: info@smithanddoe.com)

6. Download het document

ONDERGETEKENDEN

ACHTERGROND

OVEREENKOMST
Artikel 1 – Omschrijving van de verwerking

Artikel 2 – De doeleinden van het systeem of bestand
Artikel 3 – Eigen verplichtingen
Artikel 4 – Informeren van de Betrokkenen
Artikel 5 – In behandeling nemen van verzoeken van de Betrokkenen
Artikel 6 – Kwaliteit van de Gegevens en bewaartermijnen
Artikel 7 – (Geen) verwerkers
Artikel 8 – Beveiligingsmaatregelen
Artikel 9 – Beveiligingsincidenten (Datalekken) melden
Artikel 10 – Geheimhouding, alleen in opdracht gebruiken
Artikel 11 – (Geen) doorgifte naar buiten de EER
Artikel 12 – Onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens / andere toezichthouder(s)
Artikel 13 – Klachten van Betrokkenen
Artikel 14 – Aansprakelijkheid
Artikel 15 – Contactpersonen
Artikel 16 – Duur en beeindiging
Artikel 17 – Periodieke evaluatie en aanpassing overeenkomst
Artikel 18 – Algemene bepalingen
Artikel 19 Toepasselijk recht, geschillen

 

BIJLAGEN
Bijlage 1: Overzicht van de verwerking
Bijlage 2: Informatieverstrekking betrokkenen
Bijlage 3: Procedure afhandeling verzoeken betrokkenen
Bijlage 4: Kwaliteit van de gegevens
Bijlage 5: Procedure verwijdering gegevens
Bijlage 6: Doorgifte naar buiten de EER

Voorbeeldproduct

Klik hieronder voor een voorbeeld van het product

Heeft u een vraag over dit product? Neem dan contact met ons op!

Developed by Structura. Powered by nopCommerce. Copyright 2021 Smith&Doe. Alle rechten voorbehouden.