> Nike past hardloop-app aan na onderzoek CBP

Nike overtreedt de privacyregels

Nike informeert de gebruikers van de Nike+ Running app onvoldoende over de verwerking van hun gezondheidsgegevens. Nike verkrijgt daardoor ook niet geldige toestemming van de app-gebruikers voor het gebruik van hun gezondheidsgegevens. Dit concludeert het College bescherming persoonsgegevens (CBP) na onderzoek.

Toestemming nodig voor gebruik bijzondere persoonsgegevens

Nike weet bijvoorbeeld wat de gebruiker weegt, hoeveel calorieën ze ongeveer verbranden, hoeveel, hoe vaak en hoe intensief de gebruiker sport. Nike bewaart de sportieve prestaties van de app-gebruikers over langere tijd. Nike kan daaruit bijvoorbeeld opmaken of de conditie van de gebruiker vooruit- of achteruitgaat. Dit zijn gevoelige persoonsgegevens die iets zeggen over de gezondheid. Nike mag deze bijzondere persoonsgegevens alleen verwerken met uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers.

Geen geldige toestemming

Nike handelt in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) doordat zij gebruikers onvoldoende informeert dat via de app gezondheidsgegevens worden verwerkt. Hierdoor is geen sprake van geïnformeerde toestemming.

Ook informeert Nike de gebruikers niet dat de persoonsgegevens worden verwerkt voor analyse- en onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld door gebruikers op basis van leeftijd, geslacht, ervaring en hardloopniveau in segmenten in te delen en daarvan de gemiddelde prestaties te berekenen. Nike heeft aangegeven maatregelen te zullen nemen om geïnformeerde toestemming te vragen.

Developed by Structura. Powered by nopCommerce. Copyright 2023 Smith&Doe. Alle rechten voorbehouden.