Afbeelding van Modelcontract Dataexport Buiten EU

Modelcontract Dataexport Buiten EU

Waarom een modelcontract dataexport buiten de EU?

In principe is het verboden om persoonsgegevens door te geven naar buiten de Europese Economische Ruimte. In sommige gevallen mogen de gegevens wel worden doorgegeven. Eén van die gevallen is als er een modelcontract voor de EU wordt afgesloten. Daarvoor kan dit document worden gebruikt.

€ 10,00 excl. BTW

Start het bestel proces

Bestel uw product

Wat is dataexport?

Dataexport is het bewust doorgeven van persoonsgegevens naar het grondgebied van een ander land dan Nederland.

Meer weten over dataexport? Kijk in ons dossier dataexport.

Op welke wet is het modelcontract dataexport buiten de EU gebaseerd?

Dit modelcontract is conform de nieuwe Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR. Deze is per 25 mei 2018 officieel van kracht.

De modelcontracten voor dataexport zijn aan de hoogste Europese rechter voorgelegd ter toetsing maar zijn momenteel nog wel geldig. Het is wel verstandig er rekening mee te houden dat ook modelcontracten op termijn geen geldige grond voor doorgifte bieden en dus alleen tijdelijk - tot de uitspraak van de rechter - kunnen worden gebruikt. 

1. Beantwoord de 20 vragen
2. Druk op BESTEL

3. Registreer en/of log in
4. Klik op de winkelwagen (topmenu)
5. Reken af met iDEAL
    (Liever per factuur betalen? Email ons: info@smithanddoe.com)

6. Download het document

OVEREENKOMST
Bepaling 1: Definities
Bepaling 2: Bijzonderheden betreffende de doorgifte
Beplaing 3: Derdenbeding
Bepaling 4: Verplichtingen van de gegevensexporteur
Bepaling 5: Verplichtingen van de gegevensimporteur (2)
Bepaling 6: Aansprakelijkheid
Bepaling 7: Bemiddeling en rechtsmacht
Bepaling 8: Samenwerking met de toezichthoudende autoriteiten
Bepaling 9: Toepasselijk recht
Bepaling 10: Wijziging van het contract
Bepaling 11: Subverwerking
Bepaling 12: Verplichting na de beeindiging van de verwderking van de persoonsgegevens

AANHANGSELS
Aanhangsel 1: Aanvullende of meer gedetailleerde gegevens per lidstaat
Aanhangsel 2: Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
Aanhangsel 3: Verwerkersovereenkomst

Voorbeeldproduct

Klik hieronder voor een voorbeeld van het product

Heeft u een vraag over dit product? Neem dan contact met ons op!

Developed by Structura. Powered by nopCommerce. Copyright 2024 Smith&Doe. Alle rechten voorbehouden.