Afbeelding voor categorie NIEUWE PRIVACYWET

 

FAQ'S NIEUWE PRIVACYWET


1. Wat is die Europese privacywet waar iedereen het over heeft?

Dat is een nieuwe privacywet die voor alle landen in de Europese Unie op dezelfde manier is gaan gelden. De nieuwe wet heet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het Engels heet het de General Data Protection Regulation, of: "GDPR". 

In Nederland is de AVG in de plaats gekomen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

2. Per wanneer geldt de nieuwe privacywetgeving?

De verplichtingen uit de AVG zijn per 25 mei 2018 van kracht geworden.


3. Wat staat er dan in de nieuwe Europese privacywet?

Er staat veel in, maar het is goed om te weten dat de basisregels niet veranderen. Er komen wel wat nieuwe regels bij.

Kijk in de Checklist AVG voor de stappen die u kunt nemen om uw organisatie op de nieuwe privacywetgeving af te stemmen.

Wilt u uitgebreidere informatie over de verschillende stappen om uw organisatie op de AVG af te stemmen? Bestel dan het Ebook.

Voor de tekst van de AVG zelf: kijk hier.


4. Worden de boetes hoger?

Ja, in de nieuwe AVG staan hogere boetes.

De privacy toezichthouders kunnen boetes opleggen tot 20 miljoen Euro of tot 4% van de wereldwijde omzet. Hoe hoog de boete is hangt af van meerdere factoren, zoals of de overtreding opzettelijk was, hoe ernstig die was en of er actie is ondernemen om de schade te beperken.

Developed by Structura. Powered by nopCommerce. Copyright 2018 Smith&Doe. Alle rechten voorbehouden.