Afbeelding voor categorie NIEUWE PRIVACYWET

 

FAQ'S NIEUWE PRIVACYWET


1. Wat is die Europese privacywet waar iedereen het over heeft?

Dat is een nieuwe privacywet die voor alle landen in de Europese Unie op dezelfde manier gaat gelden. In Nederland komt die nieuwe wet in de plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens.

2. Wanneer komt de nieuwe privacywetgeving?

De nieuwe privacywet is op 4 mei 2016 officieel gepubliceerd. De verplichtingen uit de nieuwe privacywet worden op 25 mei 2018 van kracht.

U heeft tot dat moment dus nog de tijd om uw organisatie voor te bereiden op de nieuwe verplichtingen.

3. Wat staat er dan in de nieuwe Europese privacywet?

Er staat veel in, maar het is goed om te weten dat de basisregels niet veranderen. Er komen wel wat nieuwe regels bij.

Kijk in de Checklist AVG voor de stappen die u kunt nemen om uw organisatie op de nieuwe privacywetgeving voor te bereiden.

Wilt u uitgebreidere informatie over de verschillende stappen om uw organisatie voor te bereiden? Bestel dan het Ebook in 8 stappen voorbereiden op de nieuwe privacywet.

Voor de tekst van de AVG zelf: kijk hier.


4
. Zijn jullie producten afgestemd op de nieuwe Europese privacywetgeving? 

Ja, alle producten zijn afgestemd op de nieuwe Europese privacywetgeving.


5. Worden de boetes hoger?

Ja, in de nieuwe Europese privacywet staan hogere boetes. De privacy toezichthouders kunnen boetes opleggen tot 20 miljoen Euro of tot 4% van de wereldwijde omzet. Hoe hoog de boete is hangt af van meerdere factoren, zoals of de overtreding opzettelijk was, hoe ernstig die was en of er actie is ondernemen om de schade te beperken.

Developed by Structura. Powered by nopCommerce. Copyright 2018 Smith&Doe. Alle rechten voorbehouden.