Afbeelding van Cameraprotocol

Cameraprotocol

Waarom een cameraprotocol?

Gebruikt uw organisatie camera's? In het kader van de privacywet is het van belang dat uw organisatie duidelijk vastlegd op welke manier met de beelden wordt omgegaan. Dit cameraprotocol ondersteund uw organisatie om te voldoen aan de documentatieplicht van de AVG.

€ 30,00 excl. BTW

Start het bestel proces

Bestel uw product

Op welke wet is de cameraprotocol gebaseerd?

De cameraprotocol is gebaseerd op de nieuwe Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of GDPR. Deze is per 25 mei 2018 officieel van kracht.

Meer weten over privacy compliance en de documentatieplicht?

Op onze informatiepagina AVG Compliance vindt u meer informatie over de documentatieplicht in de privacywetgeving en hoe privacydocumenten uw organisatie kunnen ondersteunen bij het voldoen aan de privacywet.

1. Beantwoord de 3 vragen
2. Druk op BESTEL

3. Registreer en/of log in
4. Klik op de winkelwagen (topmenu)
5. Reken af met iDEAL
    (Liever per factuur betalen? Email ons: info@smithanddoe.com)

6. Download het document

1. Voor Welke organisatie geldt dit protocol?
2. Doel van dit protocol
3. Wettelijk kader
4. Noodzaak van het cameratoezicht
5. Locatie van de camera's
6. Informatievertrekking
7. Doeleinden van het cameratoezicht
8. Rechtsgrond voor het cameratoezicht
9. Opslag, beveliging, toegang en beheer
10. Bewaartermijnen
11. Rechten betrokkenen
12. Functionaris Gegevensbescherming
13. Ondernemingsraad
14. Overig

Voorbeeldproduct

Klik hieronder voor een voorbeeld van het product

Heeft u een vraag over dit product? Neem dan contact met ons op!

Developed by Structura. Powered by nopCommerce. Copyright 2019 Smith&Doe. Alle rechten voorbehouden.