> Wat zijn bijzondere persoonsgegevens (AVG)?

Stel, uw organisatie gebruikt een bepaalde “set “persoonsgegevens. 

Bijvoorbeeld als werkgever voor werknemersgegevens, als websitehouder voor klantgegevens, als energieleverancier voor abonneegegevens, of als winkeleigenaar voor camerabeelden.

Het kan zijn dat uw organisatie ook “bijzondere persoonsgegevens” gebruikt.

Wat zijn “bijzondere persoonsgegevens”?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands:

  • gezondheid
  • seksuele gedrag of gerichtheid
  • geloof of filosofische overtuigingen
  • politieke opinie
  • lidmaatschap van een vakbond
  • ras of etnische afkomst
  • genetische kenmerken
  • biometrische kenmerken die worden gebruikt om de persoon te identificeren
  • strafrechtelijke gegevens


Waarom is dit relevant?

Dat is relevant omdat voor bijzondere persoonsgegevens als uitgangspunt een verbod geldt om deze te gebruiken.


Uitzonderingen in de AVG

Maar, in de AVG staan uitzonderingen, waardoor bijzondere persoonsgegevens in sommige situaties door bepaalde organisaties wel kunnen worden gebruikt.

Bijvoorbeeld het gebruik van een arts van de gegevens over de gezondheid van de patiënt die hij of zij behandelt.

Als er geen wettelijke uitzondering geldt dan mag uw organisatie de bijzondere persoonsgegevens niet gebruiken, tenzij u uitdrukkelijke toestemming vraagt aan de betrokken persoon. En als u geen toestemming vraagt, dan moet het gebruik van de bijzondere persoonsgegevens worden gestaakt.


Ook altijd een rechtsgrond nodig


Let op: ook als er een uitzonderingssituatie geldt op grond waarvan uw organisatie de bijzondere persoonsgegevens mag gebruiken, dan heeft uw organisatie ook nog altijd een rechtsgrond nodig.

Als uw organisatie uitdrukkelijke toestemming vraagt voor het gebruik van de bijzondere persoonsgegevens, dan is toestemming de grondslag.


In het voorbeeld van de arts is de grondslag zowel dat de gegevens over de gezondheid nodig zijn om de behandelingsovereenkomst met de patiënt uit te voeren en dat het nodig is om te voldoen aan de wettelijke plicht tot het bijhouden van een medisch dossier.


Gelden er voor strafrechtelijke gegevens speciale regels?


Informatie over strafrechtelijke veroordelingen en beveiligingsmaatregelen die zijn opgelegd naar aanleiding van strafrechtelijke veroordelingen zijn ook bijzondere persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van een zwarte lijst of pre-screening van werknemers.

Vanaf 25 mei 2018 geldt dat deze alleen onder toezicht van een overheidsinstantie mogen worden verwerkt of wanneer dit is toegestaan op grond van een wettelijke bepaling.

Op dit moment weten we nog niet hoe dit toezicht er uit gaat zien. We raden daarom aan om onze website in de gaten houden over dit onderwerp.

En het BSN nummer?

Wettelijk persoonsgebonden nummers, zoals het BSN, mogen ook niet worden gebruikt, tenzij dat specifiek is toegestaan of verplicht is op grond van de wet.

Zo moeten zorgverleners het BSN bijvoorbeeld gebruiken in het kader van de aan hun patiënten verleende zorg, moeten werkgevers het BSN van werknemers in de loonadministratie opnemen en kinderdagverblijven die van de ouders en kinderen die gebruik maken van de opvang.

 

Developed by Structura. Powered by nopCommerce. Copyright 2024 Smith&Doe. Alle rechten voorbehouden.