> AP: vaak vraag over wanneer AVG gaat gelden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft in een nieuwsbericht aan dat het regelmatig de vraag krijgt per wanneer men aan de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet voldoen.

Per wanneer geldt de AVG?

De datum waarop de nieuwe verplichtingen op basis van de AVG in werking treden is 25 mei 2018. Er is dus vanaf nu nog iets minder dan een jaar om voor te bereiden op de nieuwe verplichtingen.

De AP raadt organisaties aan om nú te beginnen met voorbereiden.


Geldt de AVG ook voor kleine ondernemers?

Een veel gestelde vraag aan de AP is ook of zzp-ers en kleine MKB-ers zich aan de AVG moeten houden.

Het antwoord daarop is: ja, de AVG geldt - net als de huidige privacywetgeving - ook voor zzp-ers en kleine MKB-ers die persoonsgegevens verwerken. Het geldt voor ieder "niet huishoudelijk" gebruik van persoonsgegevens.   

 


Wilt u weten wat u kunt doen om voor te bereiden op de nieuwe privacywetgeving?

Doe onze Privacywet Quickscan.

 

 

Developed by Structura. Powered by nopCommerce. Copyright 2023 Smith&Doe. Alle rechten voorbehouden.