> Voorlopige lijst met PIA-criteria gepubliceerd

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een lijst gepubliceerd van verwerkingen waarvoor een PIA (ook wel: 'DPIA') verplicht is voordat met de verwerking wordt gestart. De lijst is nog niet definitief omdat de AP deze nog in Europees verband moet afstemmen.

Wat is een PIA en wanneer is dat verplicht?

Wat PIA's zijn en wanneer die verplicht zijn, staat in ons blogbericht 'Wanneer is een PIA verplicht?'.

Met de lijst hieronder geeft de AP een indicatie van de omstandigheden waaronder in ieder geval een PIA verplicht is.

Dit is de lijst:

1. Heimelijk onderzoek

Grootschalige en/of systematische verwerkingen van persoonsgegevens waarbij informatie wordt verzameld door middel van onderzoek zonder dat de betrokkene daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

Bijvoorbeeld heimelijk onderzoek door particuliere recherchebureaus, onderzoek in het kader van fraudebestrijding en onderzoek op internet in het kader van bijvoorbeeld online handhaving van auteursrechten. Heimelijk cameratoezicht door werkgevers in het kader van diefstal- of fraudebestrijding door werknemers (bij deze laatste verwerking dient ook in incidentele gevallen een DPIA te worden uitgevoerd).

2. Zwarte lijsten

Verwerkingen waarbij persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag (artikel 33, lid 4, aanhef en onder c, UAVG)of gegevens over slecht betalingsgedrag door organisaties of particulieren worden verwerkt en gedeeld met derden.

Bijvoorbeeld zwarte lijsten of waarschuwingslijsten, zoals deze bijvoorbeeld gebruikt worden door verzekeraars, horecabedrijven, winkelbedrijven, telecomproviders alsook zwarte lijsten die betrekking hebben op onrechtmatig gedrag van werknemers, bijvoorbeeld in de zorg of door uitzendbureaus).

3. Fraudebestrijding

Grootschalige en/of systematische verwerkingen van (bijzondere) persoonsgegevens in het kader van fraudebestrijding. Bijvoorbeeld fraudebestrijding door sociale diensten of door fraudeafdelingen van verzekeraars.

4. Creditscores

Grootschalige en/of systematische gegevensverwerkingen die leiden tot of gebruik maken van inschattingen van de kredietwaardigheid van natuurlijke personen, bijvoorbeeld tot uitdrukking gebracht in een creditscore.

5. Financiële situatie

Grootschalige en/of systematische verwerkingen van financiële gegevens waaruit de inkomens- of vermogenspositie of het bestedingspatroon van mensen valt af te leiden. Bijvoorbeeld overzichten van bankoverschrijvingen, overzichten van de saldi van iemands bankrekeningen of overzichten van mobiele- of pinbetalingen.

6. Genetische persoonsgegevens

Grootschalige en/of systematische verwerkingen van genetische persoonsgegevens. Bijvoorbeeld DNA-analyses ten behoeve van het in kaart brengen van persoonlijke kenmerken, bio-databanken.

7. Gezondheidsgegevens

Grootschalige verwerkingen van gegevens over gezondheid (bijvoorbeeld door instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening, arbodiensten, reïntegratiebedrijven, (speciaal)onderwijsinstellingen, verzekeraars, en onderzoeksinstituten) waaronder ook grootschalige elektronische uitwisseling van gegevens over gezondheid.

Let op: individuele artsen en individuele zorgprofessionals zijn op grond van overweging 91 van de AVG uitgezonderd van de verplichting een DPIA uit te voeren.

8. Samenwerkingsverbanden

Het delen van persoonsgegevens in of door samenwerkingsverbanden waarin gemeenten of andere overheden met andere publieke of private partijen bijzondere persoonsgegevens of persoonsgegevens van gevoelige aard (zoals gegevens over gezondheid, verslaving, armoede, problematische schulden, werkloosheid, sociale problematiek, strafrechtelijke gegevens, betrokkenheid van jeugdzorg of maatschappelijk werk) met elkaar uitwisselen. Bijvoorbeeld in wijkteams, veiligheidshuizen of informatieknooppunten.

9. Cameratoezicht

Stelselmatige en grootschalige monitoring van openbaar toegankelijke ruimten met behulp van camera’s, webcams of drones.

10. Flexibel cameratoezicht

Grootschalig en/of systematisch gebruik van flexibel cameratoezicht. Bijvoorbeeld camera’s op kleding of helm van brandweer- of ambulancepersoneel, dashcams gebruikt door hulpdiensten.

11. Controle werknemers

Grootschalige en/of systematische verwerking van persoonsgegevens om activiteiten van werknemers te monitoren. Bijvoorbeeld controle van e-mail en internetgebruik, GPS-systemen in (vracht)auto’s van werknemers of cameratoezicht ten behoeve van diefstal- en fraudebestrijding.

12. Locatiegegevens

Grootschalige en/of systematische verwerking van locatiegegevens van of herleidbaar tot natuurlijke personen. Bijvoorbeeld door (scan)auto’s, navigatiesystemen, telefoons, of verwerking van locatiegegevens van reizigers in het openbaar vervoer.

13. Communicatiegegevens

Grootschalige en /of systematische verwerking van communicatiegegevens inclusief metadata herleidbaar tot natuurlijke personen, tenzij en voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van de integriteit en de veiligheid van het netwerk en de dienst van de betrokken aanbieder, of het randapparaat van de eindgebruiker.

14. Internet of things

Grootschalige en/of systematische verwerkingen door verantwoordelijken van persoonsgegevens die worden gegenereerd door apparaten die verbonden zijn met internet en die via internet of anderszins gegevens kunnen versturen of uitwisselen. Bijvoorbeeld ‘internet of things’- toepassingen, zoals slimme televisies, slimme huishoudelijke apparaten, connected toys, smart cities, slimme energiemeters, medische hulpmiddelen, etc.

15. Profilering

Systematische en uitgebreide beoordeling van persoonlijke aspecten van natuurlijke personen gebaseerd op geautomatiseerde verwerking (profilering). Bijvoorbeeld beoordeling van beroepsprestaties, prestaties van leerlingen, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren of interesses, betrouwbaarheid of gedrag.

16. Observatie en beïnvloeding van gedrag

Grootschalige verwerkingen van persoonsgegevens waarbij op systematische wijze via geautomatiseerde verwerking gedrag van natuurlijke personen geobserveerd, verzameld, vastgelegd of beïnvloed wordt, inclusief gegevens die voor het doel online behavioural advertising worden verzameld.

Versturen

Opmerkingen

Precio Levitra Farmatodo Viagra Sans Ordonnances Quebec Propecia Medimecum  <a href=http://tadalaf.com>canadian pharmacy cialis 20mg</a> Amoxicillin 500 Mg Mastitis Fever 102.9  

Gast, 8-2-2019 08:18

Zithromax For Sinusitis Non Prescription Erectile Dysfunction Levitra Bayer Prix  <a href=http://bmpha.com>cialis ebay levitra comparaison</a> Best And Quickest Viagra Online  

Gast, 17-4-2019 18:11

Viagra 20 Mg For Purchase Without Rx  <a href=http://brandciali.com>cialis overnight shipping from usa</a> Viagra Pfizer Internet Cheapest Viagra In Uk  

Gast, 18-4-2019 10:38

Acquistare Viagra Senza Carta Di Credito Impact Of Amoxicillin Cialis Rapide  <a href=http://6drugs.com>order cialis online</a> Comprare Cialis Online propranolol  

Gast, 6-5-2019 03:52

Kamagra Effets Keflex Alcohol Direct On Line Pyridium Cheapeast Amex Accepted Shopretin A Cream  <a href=http://cialiviag.com>buy cialis</a> Cialis Y Fertilidad Effets Cialis Generique Generic Propecia Uk  

Gast, 14-5-2019 03:21

Aside from having the best soundtrack to a video ever, Magnum wine contains alcohol (16 percent) as well as bottled "Sexual Vitality," which is definitely what the other Viagras have been lacking. <a href="https://viagraoktobuy.com/">viagra online</a> Aromatase inhibitors and estrogen blockers: Nature's answer to xenoestrogens and aging To overcome that, you should consume it with piperine from black pepper Hordenine is a natural phenylethylamine-related chemical that occurs in a number of different plants such as barley grass and bitter orange.

Gast, 30-5-2019 13:53

These statements have not been evaluated by the FDA and are not intended to diagnose, treat or cure any disease. <a href="https://viagraoktobuy.com/">cheap viagra online</a> For example, some of the latest trends are pocket bikes, scooters and generic electronic freight.

Gast, 5-6-2019 18:11
Developed by Structura. Powered by nopCommerce. Copyright 2019 Smith&Doe. Alle rechten voorbehouden.