Algemene voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden.

In de algemene voorwaarden wordt de rechter in Den Haag aangewezen als bevoegde rechter om kennis te nemen van geschillen met de klant en wordt uitsluitend het Nederlands recht van toepassing verklaard.