> Adecco handelde in strijd met privacywet

Uitzendbureau Adecco heeft diverse privacyregels overtreden.

De privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens deed onderzoek bij Adecco en constateerde dat Adecco ten onrechte kopieën van identiteitsbewijzen van niet-aangenomen kandidaten opvroeg en bewaarde. Ook verstrekte Adecco aan haar opdrachtgevers identiteitsbewijzen terwijl dat niet mocht. Verder verzamelde Adecco in strijd met de wet gegevens over zieke werknemers zoals de aard en de oorzaak van de ziekte.

Adecco heeft maatregelen getroffen om de overtredingen te beëindigen.

 

Developed by Structura. Powered by nopCommerce. Copyright 2024 Smith&Doe. Alle rechten voorbehouden.